Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Urząd Miejski w Białym Borze

Nowy bip dostępny pod adresem

ul. Żymierskiego 10,
78-425 Biały Bór

tel.


094/37-39-002
094/37-39-029

fax

094/37-39-745

e-mail:

sekretariat@bialybor.com.pl
gmina@bialybor.com.pl
inwestycje@bialybor.com.pl 
skarbnik@bialybor.com.pl
sekretarzum@bialybor.com.pl 
sekretariatburmistrza@bialybor.com.pl
promocja@bialybor.com.pl   

NIP: 6731135953

REGON: 000527730

KOD jednostki wg GUS: 3115033

Strona interntowa

BIP

www.bialybor.com.pl

www.bip.bialybor.com.pl

Nr kont bankowych:

Wydatki gminy
Dochody gminy
Czynsze mieszkanowe
Mandaty
Wadia/depozyty
64 9317 1025 1300 1023 2000 0002
37 9317 1025 1300 1023 2000 0003
63 9317 1025 1300 1023 2000 0020
08 9317 1025 1300 1023 2000 0040
15 9317 1025 1300 1023 2000 0011

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Zastępca Burmistrza

Sekretarz Gminy  

Bożena Pankiewicz - Ginda

Skarbnik Gminy

Anna Dobrzańska