Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru OGŁASZA Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 03 miasta Biały Bór przy ul. Akacjowej, oznaczonej według ewidencji gruntów dz. nr 134/4 o pow. 262,5 m2, opisanej w KW nr 16886 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku, z przeznaczeniem na uprawy ogrodniczo-warzywne – parcela nr 20. Gmina Biały Bór nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biały Bór.

2.0 MBPobierz