Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

stawki opłaty targowej.

64 KBPobierz

stawki podatku leśnego

66 KBPobierz

załączniki

158 KBPobierz

stawki podatku rolnego.

66 KBPobierz

załączniki

197 KBPobierz

stawki podatku od nieruchomości.

66 KBPobierz

załączniki

201 KBPobierz

stawki podatku od środków transportowych

68 KBPobierz