Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Spis numerów telefonów w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Białym Borze

Centrala  tel. 094 37 39 002
Centrala  tel. 094 37 39 032
Centrala  tel. 094 37 39 029

Fax. 094 37 39 745.

Referat Straży Miejskiej

tel.  094 37 26 108,
fax. 094 34 72 050
 
wewnętrzne numery telefonów 


Referat Finansowo – Budżetowy:

 • Skarbnik w. 516
 • Zastępca Skarbnika w. 524
 • Inspektor ds. księgowości podatkowej w. 515
 • Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w. 613
 • Podinspektor ds. płac, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatku VAT w. 510
 • Inspetor ds. podatku akcyzowego w. 522
 • Inspektor ds. rozliczeń funduszu sołeckiego w. 523
 
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych:
 • Kierownik referatu w. 605
 • Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych w. 514
 • Podinspektor ds. planowania przestrzennego w. 520
 • Inspektor ds. programów pomocowych i środków pozabudżetowych w. 536
 
Referat Straży Miejskiej:
 • Komendant Straży Miejskiej w. 601*21
 • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w. 601*25
 • Strażnicy Miejscy w. 601*22
 • Kancelaria w. 601*27
 
Referat Administracyjno–Gospodarczy:
 • Kierownik  Referatu Administracyjno-Gospodarczego w. 511

Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

 • Kierownik Referatu w. 520
 • Inpektror ds. infrastrktury dogowej i oświetleniowej oraz spraw komunalnych w. 520
 • Inspktor ds. zasobów komunalnych w. 522
 • Podinspekor ds. rozliczeń finansowych należnośi i zobowiązń komunalnych w. 520
Pozostałe samodzielne stanowiska:
 • Inspektor ds. obsługi wstępnej interesanta w.519
 • Inspektor ds. obsługi rady miejskiej w. 602
 • Kierownik USC, Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych w. 518
 • Inspektor ds. kadr, polityki społecznej i bezrobocia w. 523
 • Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sztuki oraz współpracy z org. pozarządowymi w. 536
 • Inspektor ds. oświaty w. 538
 • Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, pomocy społecznej i zdrowia w. 604
 • Inspektor ds. obsługi sekretariatu burmistrza w. 603
 • Inspektor ds. informatyki w. 611
 • Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w. 522
 • Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w.  609