Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Dane teleadresowe

Urząd Miejski

ul. Żymierskiego 10

75-425 Biały Bór

fax 094 37 39 745,

tel. 094 37 39 002

tel. 094 37 39 029

e-mail: sekretariat@bialybor.com.pl

URL strony podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Białym Borze: http://bip.bialybor.com.pl

 

Gmina Biały Bór - NIP 673-17-75-813

Gmina Biały Bór - REGON 330920601

Urząd Miejski - NIP 673-11-35-953  

Urząd Miejski - REGON 000527730 

 

Biuro Obsługi Interesanta  

fax 094 37 39 745,

tel. 094 37 39 002
tel. 094 37 39 029

e-mail: mailto:sekretariat@bialybor.com.pl