Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

III rokowania na sprzedaż działek w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo Gmina Biały Bór

Na podstawie art. 39 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 29/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych i  § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU  OGŁASZA III ROKOWANIA  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - wypoczynku indywidualnego, położone w obrębie Drzonowo miejscowość Dołgie Gmina Biały Bór.
Rokowania odbędą się w dniu 04 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10


ogłoszenie przetargu

171 KBPobierz