Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

DYREKTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE, ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór OGŁASZA ROKOWANIA PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU UŻYWANEGO

DYREKTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W BIAŁYM BORZE,

ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór

OGŁASZA

ROKOWANIA PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU UŻYWANEGO

Rokowaniami objęty jest:

  • Samochód ciężarowo-osobowy marki MERCEDES-BENZ MB 100 D, numer rejestracyjny KGH 3589, numer nadwozia VSA63133413123016, nr silnika 616963310164152, rok produkcji 1992, stan drogomierza (całkowity przebieg) 341990 km.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest :

Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie do dnia 16 października 2006 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze, z dopiskiem ”oferta na kupno samochodu MERCEDES-BENZ”

Oferta powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer NIP, numer PESEL, imiona rodziców,

  • Proponowana cena za nabycie samochodu.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2006 r., o godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19.

Samochód można oglądać codziennie w godz. 10,00 do 13,00, na parkingu Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia jednorazowo niezwłocznie w dniu rokowań po ogłoszeniu wyników.

Zastrzega się prawo zamknięcia lub odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godz. 8-14 w p. nr 20 Urzędu Miejskiego w Białym Borze , lub telefonicznie pod nr 3739002 w. 520.

Umowa sprzedaży samochodu zostanie spisana w dniu wpłacenia należności za nabycie samochodu.

Zapraszam do udziału.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

Elżbieta Andrasz

Biały Bór, dnia 9 października 2006 r.