Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW dot. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘPOLNIE WIELKIM”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
 
Dotyczy przetargu na zadanie pn.:
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SĘPOLNIE WIELKIM
 
OFERENT NR 1
Pytania do przetargu na termomodernizacje budynku szkoły podstawowej Sępólno
Wielkie:
Pytanie I.
-        w pozycji 29 kosztorysu ujęto drzwi aluminiowe, a w projekcie budowlanym drzwi drewniane, jakie należy przyjąć rozwiązanie.
-        w projekcie przyjęto odkopanie fundamentów na głębokość 2,3 m , brak w kosztorysie pozycji o ilości m3 dotyczące wykopów, jaką ilość należy przyjąć.
-        w projekcie przyjęto docieplenie fundamentów poniżej gruntu, jaką ilość należy przyjąć w m2.
-        przy demontażu sufitów  nie uwzględniono  demontażu opraw oświetleniowych oraz ponownego montażu , jaką ilość należy przyjąć.
Ad I.
-        Należy przyjąć zgodnie z kosztorysem ofertowym – drzwi aluminiowe
z przekładką termiczną
-        Zamawiający odstąpił od ocieplenia ścian piwnicznych i fundamentowych
-        Przy demontażu podsufitek  należy uwzględnić demontaż oraz ponowny montaż lamp oświetleniowych w ilości – 33 szt.
 
 
Pytanie II.
-        w przedmiarze nie ujęto ilości odpadów budowlanych oraz ich utylizacji, jaką ilość należy przyjąć w m3 oraz na jaką odległość policzyć transport.
Ad 2.
W związku z brakiem na terenie Gminy czynnego wysypiska śmieci, wywóz i utylizację odpadów budowlanych należy kalkulować indywidualnie.
-        Przy robotach demontażowych należy przyjąć następujące ilości materiałów do demontażu i utylizacji:
 
 
 
1.       suprema i tynki – 21,74 m3
2.       okna – 36 szt.
3.       drzwi – 1 kpl.
4.       podsufitka (deski, tynk) – 12,55 m3
5.       zasypka gliniana – 25,10 m3
Zdemontowane elementy kotłowni, instalacji co, i c.w.u., tj. piec, rury i grzejniki, należy złożyć w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły i pozostawić do jego dyspozycji.
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski