Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZMIANA DO SIWZ dotyczy "zakupu samochodu do Straży Miejskiej"

ZMIANA DO SIWZ
dotyczy "zakupu samochodu do Straży Miejskiej"
 
 
W dziale 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 5 Dodatkowe wyposażenie, zmianie ulegają:
Pkt 5 litera h) – Zamawiający rezygnuje z zamontowania przegrody pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pasażerskim
Pkt 5 litera i) – otrzymuje brzmienie:
i)        Przegroda (kraty) zabezpieczająca przedział pasażerski a przedział bagażowy w górnej części (nad fotelami pasażerów)
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski