Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej w Białym Borze”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 euro na:
 
„Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej w Białym Borze”
 
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) Prawo zamówień publicznych
 
Unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
  
Do wiadomości:
 
 
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  2. a/a