Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wprowadza sprostowanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o nr ZS1BB/341/1/2010 dotyczącej dostawy żywności do stołówki ZS Nr 1 i Przedszkola Miejskiego.

 
Zespół Szkół Nr 1
 
W Białym Borze

ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór
tel. 94 37 39 048               fax 94 37 39 048
 
 
 
ZS1BB/341/2/2010                                                        Biały Bór, 2010-09-06
 
 
 
 
Sprostowanie do SIWZ Nr ZS1BB/341/1/2010 na dostawę „Żywność do stołówki ZS Nr 1 i Przedszkola Miejskiego”
 
 
Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wprowadza sprostowanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o nr ZS1BB/341/1/2010 dotyczącej dostawy żywności do stołówki ZS Nr 1 i Przedszkola Miejskiego.
 
W załączniku nr 2 PAKIET NR I Produkty mleczarskie, w tabeli – pozycja 5 zmienia się treść opisu przedmiotu zamówienia:
 
Z „Mleko 2% w folii”
 
Na „Mleko 2%”
 
 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie.
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
mgr Elżbieta Andrasz