Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy przetargu pn.: „Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór”.

Dotyczy przetargu pn.: „Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór”.
 
 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
 
 
 
Mam pytanie odnośnie podania ceny oferty:
 
- czy w I tabeli formularza oferty należy podać cenę za całość, czyli za 156,94  Mg?
  jeśli tak to, które z podanych w załączniku wykaz posesji, to budynki gospodarcze, a które mieszkalne?
 
  czy może należy podać tylko ceny jednostkowe?
 
Odpowiedź:
W I tabeli formularza ofertowego należy podać ceny jednostkowe, które następnie będą stanowiły podstawę do wyliczenia faktycznej wartości usługi dla poszczególnych posesji.
 
 
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski


Odpowiedzi na zapytania

258 KBPobierz