Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZMIANA OGŁOSZENIA Dotyczy przetargu na zadanie: „Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

ZMIANA OGŁOSZENIA
 
Dotyczy przetargu na zadanie:
 
„Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 
 
Zmianie ulega pkt 6 Ogłoszenia o przetargu otrzymując brzmienie:
6.      Termin realizacji zamówienia:
·              Etap I – kanalizacja deszczowa do 15 listopada 2010 r.
·              Etap II – drogi powiatowe do 31 października 2011 r.
·              Etap II – drogi gminne do 31 października 2012 r.
 
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2010 pod nr 191753-2010.         
 
 
 
 
Burmistrz Białego Boru

Franciszek Lech Kwaśniewski


Zmiana ogłoszenia

392 KBPobierz