Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW dot. „Budowa dróg gminnych zlokalizowanych w mieście Biały Bór – ulice Ogrodowa, Jana Pawła II, deptak przy Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
Dotyczy przetargu na zadanie pn.:
 
Budowa dróg gminnych zlokalizowanych w mieście Biały Bór – ulice Ogrodowa, Jana Pawła II, deptak przy Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna
 
OFERENT NR 1
 
I. W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do SIWZ, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Ad I.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym z zachowaniem formy dotychczas zamontowanych słupów.
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski