Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ „Przebudowa drogi wewnętrznej do bloku przy ul. Dworcowej 29 w Białym Borze”

 Nr sprawy: RIPZ.ZP/341/06/10                                                        Biały Bór 4 marzec 2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
Przebudowa drogi wewnętrznej do bloku przy ul. Dworcowej 29
 w Białym Borze
 
 
zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu zamówienia tj.:
 
W Ogłoszeniu o przetargu w punkcie 6 jest:
 
6. Termin realizacji zamówienia:
-        od 01.04.2010 r. do 31.08.2010 r.
powinno być:
6. Termin realizacji zamówienia:
-        od 01.04.2010 r. do 31.07.2010 r.
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5 Termin wykonania zamówienia jest:
 
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
·        od 1 kwietnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
 
powinno być:
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
·        od 1 kwietnia 2010 r. do 31 lipca 2010 r.
 
 
                                                                                 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
 
Do wiadomości otrzymują:
 
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  1. a/a


Zmiana treści ogłoszenia

261 KBPobierz