Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Dotyczy przetargu na zadanie pn.: „Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”

Biały Bór dnia 10.02.2010 r.
MGOK.ZP 341/01/10
 
Dotyczy przetargu na zadanie pn.:
„Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
OFERENT
1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dokładniej jaka część zadania pn.: ,,Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze” ma zostać zrealizowana w Etapie I a jaka w Etapie II gdyż jest to dla nas nie do końca jasne. Według specyfikacji budowa amfiteatru , tzn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej przeznaczonej pod ustawienie ławek, arenę oraz sceny wraz z drogą dojazdową do niej od strony Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej jak również budowa chodników prowadzących do amfiteatru, budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, parkingów wraz ze schodami terenowymi przewidziana jest na Etap II. 
Na rysunku nr1a zagospodarowania terenu płyta amfiteatru i trybuny amfiteatru pokazane i opisane są jako wykonywane w Etapie I.
Druga część mojego zapytania dotyczy oświetlenia i kanalizacji a mianowicie jaka ich część ma zostać zrealizowana w danym etapie.
 
Ad 1 Etap I obejmuje:
  1. Budowę drogi wewnętrznej pomiędzy projektowanym zjazdem z drogi krajowej nr 20 i 25, a parkingiem dla samochodów osobowych wraz z obustronnymi chodnikami i ściekami terenowymi o szerokości 20 cm wzdłuż linii krawężnika.
  2. Budowę parkingu z 40 miejscami postojowymi, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Etap II obejmuje:
  1. Budowę amfiteatru, tzn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej przeznaczonej pod ustawienie ławek, arenę oraz rozbieralnej sceny wraz drogą dojazdową do niej od strony Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
  2. Budowę chodników prowadzących do amfiteatru, budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, parkingów wraz ze schodami terenowymi.
Oświetlenie terenu i kanalizację należy wykonać w zakresie odpowiadającym i pokrywającym się z danym etapem robót.
W załączeniu rysunek Zagospodarowania terenu z podziałem na etapy. Dodatkowo w załączeniu nieaktualny rysunek projektu zagospodarowania terenu (z realizacji wyłączony plac zabaw), przedstawiający uzbrojenie terenu.
 
Dyrektor MGOK
Marcin Dallig


Zagospodarowanie podział na etapy

1.5 MBPobierz

Nieaktualny Projekt zagospodarowanie terenu

1.1 MBPobierz