Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zawiadomienie dotyczące zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zadania pod nazwą: ,,BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W BIAŁYM BORZE WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM DROGOWYM, OSIEDLE ŻYMIERSKIEGO, UL. KWIATOWA

Zawiadomienie dotyczące zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zadania pod nazwą:

 ,,BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W BIAŁYM BORZE WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM DROGOWYM, OSIEDLE ŻYMIERSKIEGO, UL. KWIATOWA”
 
Nr Sprawy RIPZ.ZP.341/04/09

   Ze względu na wykryte omyłki merytoryczne i pisarskie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zadania pod nazwą:BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W BIAŁYM BORZE WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM DROGOWYM, OSIEDLE ŻYMIERSKIEGO, UL. KWIATOWA, podaje się do ogólnej wiadomości obowiązującą z dniem ogłoszenia poprawioną wersję SIWZ. Jednocześnie informuje się, że poprawki nie dotyczą zarówno wielkości zamówienia, jak i przedmiotu zamówienia.