Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Wyjaśnienia Nr 5 dotyczące przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.536.000 zł”.

Biały Bór, 2008-12-16

 
 
 
 

Wyjaśnienia Nr 5

dotyczące przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.536.000 zł”.

 
 

            Informuje się, że dokonuje się zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w dziale XVI Opis sposobu obliczenia ceny w podpunkcie a) po słowach „WIBOR 3M dla celów obliczenia ceny oferty i oceny ofert” w nawiasie zamiast 5,10+ mz wpisuje się 6,85+ mz, .

 

 Zmieniona specyfikacja jest dostępna na stronie www.bip.bialybor.com.pl

 

Jednocześnie informuje się, że nie przedłuża się terminu składania ofert.


Zmiana specyfikacji

137 KBPobierz