Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

informacje dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi udzielenia i obsługi kredytu bankowego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.536.000 zł

Odpowiedzi na zapytania banu dotyczące przetargu - pismo

Statut JST link
Uchwała Budżetowa na 2008 r. link
sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007 link
za rok 2006 link
Uchwała nr 164 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego link
Uchwała nr 144 w spawie absolutorium link
projekt uchwały budżetowej na rok2009 link
terminarz spłaty kredytu
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Biały Bór na lata 2008 - 2021
Poniższe informacje są zeskanowane z dokumentów oryginalnych
w formacie *.*jpg i spakowane w formacie *.*zip


PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR NA LATA 2011 - 2021

19.0 KBPobierz

Subwencje dotacje

17.0 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań banku dotyczące przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.536.000 zł”.

247 KBPobierz

informacja finansowa dotycząca kredytu długoterminowego w kwocie 3536000zł

397 KBPobierz

Sprawozdanie RB-NDS i RB-Z od początku roku do 30 czerwca 2008

580 KBPobierz

Sprawozdanie RB-Z za rok 2006

656 KBPobierz

Sprawozdanie RB-NDS za rok 2006

323 KBPobierz

Sprawozdanie RB27-S za rok 2006

1.7 MBPobierz

Sprawozdanie RB28-S za rok 2006

3.5 MBPobierz

Sprawozdanie RB-Z za rok 2007

673 KBPobierz

Sprawozdanie RB-NDS za rok 2007

240 KBPobierz

Sprawozdanie RB27-S za rok 2007

1.6 MBPobierz

Sprawozdanie RB28-S za rok 2007

4.1 MBPobierz

NIP i REGON

252 KBPobierz

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

1.8 MBPobierz

Zaświadczenie o nie zaleganiu składek ZUS

364 KBPobierz

zaświadczenie ZAS-W

310 KBPobierz

Sprawozdanie RB-NDS od początku roku do 30 września 2008

243 KBPobierz

Sprawozdanie RB-Z od początku roku do 30 września 2008

336 KBPobierz

Sprawozdanie RB27-S od początku roku do 30 września 2008

1.7 MBPobierz

Sprawozdanie RB28-S od początku roku do 30 września 2008

4.4 MBPobierz