Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zawiadomienie RIPZ. lcp. 7331- I/24-2/10 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na – przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia wraz z zabudową chromatografu zlokalizowanej na...

RIPZ. lcp. 7331- I/24-2/10                                                             Biały Bór, 26 lipca 2010r.
 
 
 
Zawiadomienie
 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
 
                      Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam , że w dniu 26 lipca 2010r. wydana została przez Burmistrza Białego Boru decyzja nr: RIPZ.lcp.7331 I /24/10 kończąca postępowanie administracyjne w sprawie wniosku G. EN. Gaz Energia adres: ul. Dorczyka 1, 62 – 080 Tarnowo Podgórne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na – przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia wraz z zabudową chromatografu zlokalizowanej na terenie działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 32/30 położonych w obrębie 08, m. Biały Bór przy ul. Brzeźnickiej;
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie siedmiu dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy     w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, - tel 094 3739032 wew. 514 w godzinach od 800          - 1400.
 

Burmistrz Białego Boru
 Franciszek Lech Kwaśniewski