Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Z A W I A D O M I E N I E (RIPZ.lcp.7331 I/12-9/09) zawiadamiam , że z decyzji kończącej postępowanie na budowę sieci wodociągowej północ – odcinek Sępolno Wielkie – Cybulin zostały wyłączone dz. nr 2/9, 2/23, 254/1 obręb Sępolno Wielkie.

RIPZ.lcp.7331 I/12-9/09                                          Biały Bór 27.10.2009r.
 
 
 
 
                                       Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 ( Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam , że z decyzji kończącej postępowanie na budowę sieci wodociągowej północ – odcinek Sępolno Wielkie – Cybulin zostały wyłączone dz. nr 2/9, 2/23, 254/1 obręb Sępolno Wielkie.
Wyłączenie zostało dokonane w związku z brakiem zgody właściciela tych nieruchomości na przeprowadzenie przez nie części sieci wodociągowej.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                      Białego Boru
                                                                                      Kierownik RIPZ
                                                                                      Władysław Kostiw