Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w gminie Biały Bór. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-2 i

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 24a, ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2005, Nr 240, poz. 2027 z pozn. zm.)zawiadamiam:
 
o wszczęciu postępowanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w gminie Biały Bór. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-2 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2005, Nr 240, poz. 2027 z pozn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001, Nr 38, poz.454).
 
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z umowa nr 14/10 podpisaną w dniu 26 lipca 2010r pomiędzy Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedziba w Szczecinku, a konsorcjum firm w składzie:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z siedziba w Koszalinie oraz INTERTIM Pietrzak Ludmiła z siedziba w Warszawie do wykonywania powyższych prac upoważnieni zostali przedstawiciele (pracownicy) firm należących do powyższego konsorcjum. Wykonywanie prac geodezyjnych zostało zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Szczecinku i zarejestrowane pod nr KERG 035-112/2010. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2005, Nr 240, poz. 2027 z pozn. zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z
wykonywanymi pracami.

Starosta
Krzyszto Lis