Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Wybory do izb rolniczych

 
Wybory do izb rolniczych
2011-01-28

Urząd Miejski w BIAŁYM BORZE informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 3 kwietnia 2011 roku.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych w dniu 3 kwietnia 2011 r.
 
Dzień, w którym upływają
terminy wykonania
poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów
Treść czynności
najpóźniej w dniu
11 stycznia 2011 r.
podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej
członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb
Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do
walnych zgromadzeń izb rolniczych
najpóźniej w dniu
3 lutego 2011 r.
wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej
komisji wojewódzkiej przeprowadzającej
wybory do rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu
4 marca 2011 r.
sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu
okręgów wyborczych i przekazanie go komisji
wojewódzkiej
najpóźniej w dniu
7 marca 2011 r.
powołanie przez komisję wojewódzką komisji
okręgowych przeprowadzających wybory do rad
powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu
9 marca 2011 r.
przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu
okręgów wyborczych  komisjom okręgowym
i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
najpóźniej w dniu
11 marca 2011 r.
podział okręgu wyborczego na obwody głosowania
przez komisje okręgowe
najpóźniej w dniu
18 marca 2011 r
  • powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodziegłosowania w wyborach
  • do rad powiatowych  izby rolniczej,
  • przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolnicze
najpóźniej w dniu
14 marca 2011 r.
zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby
rolniczej do komisji okręgowych w calu zarejestrowania
najpóźniej w dniu
20 marca 2011 r.
wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do
udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych
izby rolniczej
najpóźniej w dniu
24 marca 2011 r.
podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy
kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych
okręgach wyborczych
do godz. 24.00
2 kwietnia 2011 r.
dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej
spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w
głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
do godz. 24.00
2 kwietnia 2011 r.
przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania
komisjom obwodowym
godz. 8.00-18.00
3 kwietnia 2011 r.
GŁOSOWANIE
najpóźniej w dniu
24 kwietnia 2011 r.
zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu 
15 maja 2011 r.
zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych
posiedzeń nowo wybranych walnych zgromadzeń