Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Terminarz wywozu odpadów PGK Szczecinek z terenu gminy Biały Bór

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. w Szczecinku                   
                                                              INFORMUJE:
 
 
I. Mieszkańców miasta i gminy  BIAŁY BÓR, że odbiór worków z odpadami zbieranymi selektywnie   w roku 2010 odbywał się będzie w dniach jak niżej:
 
 
Styczeń
 
 
 
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
 
 
 
 
 
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
 04
 01
 01
 06
 04     
 31
 -
 05
 02
 06
 04
 08
 06
 
 
II.                  Mieszkańców miasta i gminy BIAŁY BÓR, że wywóz odpadów komunalnych w roku 2010 odbywał się będzie w dniach jak niżej:
 
 
Styczeń
 
 
 
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
 
 
 
 
 
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
 04
 18
 01
 15
 01
 15
 01
 19
 04
 17
 31
 14
 
 01
 19
 02
 16
 06
 20
 04
 18
 08
 22
 06
 20