Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

W obliczu POŻARU BUDYNKU

W obliczu POŻARU BUDYNKU, w którym się znalazłeś, zaleca się:
 
1.   Natychmiast alarmować wszystkie osoby znające się wewnątrz budynku.
2.   Wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.
3.   Zachowując pełną ocenę własnych możliwości, wyprowadzić zagrożone osoby w bezpieczne miejsce, udzielić im pierwszej pomocy, a gdy jest to jeszcze możliwe, wraz z innymi przystąpić do ewakuacji mienia.
4.   Przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, przystąpić do gaszenia pożaru.
5.   Nie gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować.
6.   Jeżeli zapaliło się na Tobie ubranie, połóż się i obracaj do chwili ugaszenia ognia – ucieczka spowoduje tylko zwiększenie ognia.
7.   Nie gasić płonących urządzeń elektrycznych wodą, gdyż mogą one być nadal pod napięciem.
8.   Gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu, zbadaj, czy drzwi wyjściowe są ciepłe; jeśli tak, to kategorycznie nie otwieraj ich i szukaj innej drogi ucieczki, np. przez okno. Jeżeli okaże się to niemożliwe, uszczelnij szpary przy drzwiach wejściowych i kanały wentylacyjne, otwórz okno i wzywaj pomocy.
9.   Opuszczając budynek przez zadymione pomieszczenia, zakryć usta i nos ręcznikiem, okryć się niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczać się chyłkiem jak najbliżej podłogi.
10. Opuszczając pomieszczenia, zabrać ze sobą wszystkie znajdujące się w nim osoby.