Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

W obliczu przewidywanych ZJAWISK BURZOWYCH

W obliczu przewidywanych ZJAWISK BURZOWYCH, zaleca się:
 
1.   Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
2.   Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia zjawiska. Jeżeli burzy towarzyszyć będzie gradobicie lub intensywna ulewa, odsunąć się od okien. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu.
3.   Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
4.   Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
5.   Będąc na zewnątrz budynku:
-          nie stawać pod pojedynczym, wysokim drzewem;
-          nie stawać w pobliżu wysokiego masztu bądź komina;
-          nie stawać w pobliżu zwisających przewodów elektrycznych, pod linią tramwajową lub pod linią wysokiego napięcia;
-          przebywając na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu;
-          natychmiast zaprzestać kąpieli i uprawiania sportów wodnych na otwartych akwenach;
-          przebywając w terenie otwartym w centrum burzy, położyć się na ziemi twarzą zwróconą w dół.
6.   Podróżując samochodem, zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów i linii energetycznych, tablic reklamowych
i wysokich kominów. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Bezwzględnie nie opuszczać wnętrza pojazdu, sprawdzając jedynie, czy drzwi i okna są szczelnie zamknięte. Po wznowieniu podróży, unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
7.   Nie prowadzić rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu przewodowych aparatów stacjonarnych.
8.   Jeżeli burzy towarzyszy długotrwały intensywny opad deszczu, a dom znajduje się w strefie zalewowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzek (strumieni), być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem.
9.   Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w bezpieczne miejsce.
10. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112”.
11. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.