Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

W obliczu wystąpienia SKAŻENIA NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ

W obliczu wystąpienia SKAŻENIA NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ, zaleca się:
 
1.   Będąc świadkiem zdarzenia połączonego z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.
2.   Śledzić komunikaty przekazywane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne. Mieć przy sobie włączony telefon komórkowy.
3.   Będąc świadkiem zdarzenia połączonego z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej lub odbiorcą informacji o takim zdarzeniu, do którego doszło w miejscu aktualnego pobytu, starać się opuścić zagrożony rejon kierując się prostopadle do kierunku wiejącego wiatru, a jeśli jest to niemożliwe:
-    natychmiast alarmować wszystkie osoby z bezpośredniego otoczenia,
-    zachować spokój, przeciwdziałając panice, a także niekontrolowanym i irracjonalnym zachowaniom ludzi z bezpośredniego otoczenia,
-    będąc w samochodzie, zamknąć okna i wyłączyć wentylację,
-    przebywając w pomieszczeniu, natychmiast przystąpić do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przenikania substancji,
-    chronić drogi oddechowe i oczy filtrem ochronnym wykonanym z podręcznego materiału nasączonego bezpieczną cieczą, a także starać się okryć wszystkie odsłonięte części ciała,
-    bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
4.    Po ustąpieniu zagrożenia:
-    nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń (przestrzeni) oraz nie zdejmować indywidualnych środków ochrony, do chwili odwołania alarmu lub wyewakuowania z zagrożonego miejsca,
-    unikać spożywania napojów i żywności, które mogły ulec skażeniu,
-    po opuszczeniu strefy skażonej, zmienić odzież, obuwie i bieliznę osobistą, a całe ciało umyć ciepłą, nieskażoną wodą z użyciem detergentów,
-    skażone ubranie spakować do foliowego worka, zawiązać go i przekazać przedstawicielom miejscowych władz, celem utylizacji przedmiotów,
-     od miejscowych władz zasięgnąć opinii czy i w jaki sposób przeprowadzić odkażanie ziemi i pomieszczeń.