Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Po ustąpieniu kulminacyjnego zagrożenia POWODZIOWEGO

Po ustąpieniu kulminacyjnego zagrożenia POWODZIOWEGO, zaleca się:
 
1.   Śledzić komunikaty, przekazywane przez lokalne redakcje gazet, rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne. Mieć przy sobie włączony telefon komórkowy.
2.   Zrezygnować z podróży na tereny dotknięte przez powódź, a przybysze z innych rejonów, jeżeli to możliwe, powrócić do swych miejsc zamieszkania.
3.   Nie przerywać ciągłej obserwacji mogących odrodzić się zagrożeń.
4.   Nie będąc zagrożonym lub poszkodowanym, nie stać na uboczu wydarzeń - zaproponować swą pomoc innym.
5.   Mimo groźnej sytuacji, mieć świadomość tego, że inni mogą być jeszcze bardziej zagrożeni lub poszkodowani.
6.   Za wszelką cenę nie poddawać się panice, weryfikować informacje pochodzące z wątpliwych źródeł oraz dawać przykład rozumnych zachowań.
7.   Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. Koniecznie poinformować ich o istniejącym niebezpieczeństwie. Przebywając poza miejscem stałego zamieszkania, nawiązać kontakt z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.
8.   Osoby niedołężne, obłożnie chore, niepełnosprawne oraz małe dzieci, jak najdłużej utrzymywać w dotychczasowych miejscach czasowego pobytu,
z dala od terenów i obiektów dotkniętych przez powódź.
9.   W celu zapobieżenia poważnym chorobom, bezwzględnie unikać kontaktu z wodami powodziowymi i przedmiotami, które się w nich znajdowały. Nie spieszyć się z powrotem do domu. Nie wprowadzać także żywego inwentarza. Czekać, aż ustąpi zagrożenie, a władze lokalne przeprowadzą lustrację zniszczeń oraz odkażanie terenu i zalanych obiektów.
10. W przypadku natrafienia na zwłoki ludzkie lub wymyte z grobu szczątki ludzkie, natychmiast powiadomić funkcjonariuszy policji lub przedstawicieli innych służb ratowniczych.
11. Padłe zwierzęta, celem ich utylizacji, bezwzględnie zgłosić władzom gminy i służbom weterynaryjnym.
12. W przypadku natrafienia na wypłukane z gruntu niewypały, niewybuchy lub inne podejrzane przedmioty, nie dotykać ich – natychmiast powiadomić funkcjonariuszy policji.
13. Po uzyskaniu zgody na powrót, wchodząc do posesji, przestrzegać następujących zasad:
-     mieć na nogach nieprzemakalne, wysokie obuwie na grubych i twardych podeszwach, ręce chronić grubymi rękawicami gumowymi, na twarz założyć maseczkę izolacyjną lub chustę, głowę osłonić kaskiem ochronnym;
-     sprawdzić, czy w pobliżu posesji, nie ma stykających się z ziemią lub budynkiem, przerwanych przewodów elektrycznych, jeśli tak, nie wchodzić dalej – wezwać specjalistów;
-     sprawdzić, czy przyległy do posesji teren nie jest zagrożony osuwiskiem ziemnym;
-     dokładnie obejrzeć ściany zewnętrzne budynku, dach, fundamenty oraz otwory drzwiowe i okienne; w przypadku zauważenia dużych pęknięć lub ubytków, zaniechać dalszego wchodzenia i zadbać o zabezpieczenie uszkodzeń;
-     będąc we wnętrzu, kategorycznie zaniechać włączania zasilania elektrycznego, a także oświetlania pomieszczeń lampą naftową; posługiwać się tylko latarką elektryczną;
-     bacznie sprawdzić ściany, stropy, sufity, schody, tynki, naścienne instalacje elektryczne, gazowe i wodnokanalizacyjne; w przypadku jakichkolwiek podejrzeń, co do ich stanu, wycofać się, wezwać fachowców i wspólnie z nimi przystąpić do wykonania niezbędnych zabezpieczeń;
-     nie włączać zasilania elektrycznego, jeżeli dostęp do bezpieczników lub włącznika wiąże się z koniecznością wejścia w kałużę wody.
14.  Bezwzględnie przestrzegać podstawowe zasady higieny osobistej.
15.  Jeżeli jest to możliwe, szczegółowo sfotografować rozmiar zniszczeń, zachowując materiał do postępowania odszkodowawczego.
16.  Wodę z zalanych pomieszczeń odpompowywać stopniowo, jednak nie więcej, niż 1/3 pierwotnego stanu w ciągu doby.
17.  Nie posiadającą hermetycznych opakowań żywność oraz tą, której opakowania zostały uszkodzone, lub z której odpadły albo stały się nieczytelne etykiety, a także inne nie nadające się do dalszego użytku przedmioty, które miały kontakt z wodami powodziowymi, zakopać w dole chłonnym z dala od ujęcia wody, przesypując je wapnem chlorowanym.
18.  Pozostałe, nadające się jeszcze do dalszego użytku przedmioty, sprzęt i urządzenia, poddać odkażaniu i dezynfekcji za pomocą mleka wapiennego
z wapna palonego.
19.  Zalane studnie i ujęcia wody, odkazić za pomocą wapna chlorowanego. Bezwzględnie przestrzegać zasady, że wykorzystanie wody z tych źródeł, może nastąpić dopiero po pozytywnej ich ocenie, dokonanej przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.
20.  Jeżeli jest to możliwe, uruchomić ogrzewania pomieszczeń.
21.  Materiały wykończeniowe (tapety, boazerie, stiuki, panele ścienne i podłogowe, parkiety, wykładziny, glazurę i terrakotę, itp.) usunąć, ułatwiając w ten sposób wysychanie pomieszczeń.
22.  Meble odsunąć co najmniej 20 cm od ścian oraz podnieść 15 cm nad podłogę.
23.  W celu niedopuszczenia do rozwoju groźnych dla zdrowia grzybów i pleśni, oraz w celu zabicia naniesionych przez wodę bakterii, stropy, sufity, ściany i podłogi oraz instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne we wszystkich pomieszczeniach, przemyć mlekiem wapiennym z wapna palonego.
24.  Do picia stosować jedynie wodę z hermetycznie zamykanych opakowań, a pobieraną z kranów lub ze studni, bezwzględnie przegotowywać.
25.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów chorobowych u siebie i wśród najbliższych, natychmiast udać się do najbliższego lekarza.
26.  Jeśli jest taka potrzeba, korzystać ze wsparcia oferowanego przez ogniwa pomocy społecznej
i wolontariuszy.
27.  O pomoc zwracać się bezpośrednio do interweniujących funkcjonariuszy straży pożarnej i policji, ratowników medycznych lub żołnierzy. Przy braku możliwości takiego kontaktu, za pomocą telefonu komórkowego, lub jeśli jest sprawny, telefonu stacjonarnego, dzwoniąc pod numer „112” lub pod dotychczasowe numery: 997 (policja), 998 (straż pożarna) lub 999 (pogotowie ratunkowe).
28.  Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.