Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.


Podstawa prawna:
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3  
  ( Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
  ( Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz 169).
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Opłaty:
5 zł – wydanie i złożenie wniosku – Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze.  
 
Sposób odwołania:
Nie dotyczy.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Białym Borze, Inspektor ds. promocji, sportu, turystyki, kultury i sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok. nr 10, tel 094 37 39 032 wew. 536, e-mail: promocja@bialybor.com.pl
 
Wymagane dokumenty :
wniosek
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).
załączniki:
 1. opis obiektu,
 2. arkusz deklarujący spełnianie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:  
 - kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
 - kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Dodatkowe informacje:
Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).Prawidłowo wypełniony wniosek wraz wymaganymi załącznikami zostaje przyjęte i na podstawie danych zawartych we wniosku założona zostaje karta ewidencyjna obiektu.
 
Druki do pobraniaw formacie Word:
 • Wniosek - formularz
 • Załączniki do wniosku 


Wniosek

33 KBPobierz

Załącznik do wniosku

99 KBPobierz