Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE nr 7/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2009r.

Zarządzenie nr 7/09

Burmistrza Białego Boru

z dnia 16 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2009r.

Na podstawie art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XVII/214/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku Burmistrz Białego Boru postanawia co następuje:

 
 

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy Biały Bór, zgodnie z załącznikami jak niżej:

 

- załącznik Nr 1 – plan dochodów budżetu gminy Biały Bór na 2009 rok (ogółem) wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 19.338.674 zł

 

- załącznik Nr 2 – plan dochodów budżetu gminy Biały Bór związany z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na 2009 rok wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.391.154 zł

 

- załącznik Nr 3 – plan wydatków budżetu gminy Biały Bór na 2009 rok ( ogółem) wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 23.998.578 zł

 

- załącznik Nr 4 – plan wydatków budżetu gminy Biały Bór związany z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na 2009 rok wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.391.154 zł

 
 
 

§ 2. Skarbnik Gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Białego Boru prowadzi bieżącą ewidencję zmian układu wykonawczego budżetu.

 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

załączniki do Zarządzenia

48 KBPobierz