Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2011

 
Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z przyjętym harmonogramem  przygotowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”, przy współudziale organizacji pozarządowych, opracowano projekt programu. 

Proszę o zgłaszanie do dnia 27 października 2010 r. ewentualnych uwag i propozycji do załączonego projektu programu na formularzu zgłaszania opinii. Uwagi i propozycje można przesłać drogą elektroniczną na adres promocja@bialybor.com.pl lub poczta na adres: Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór.
Ewentualne uwagi lub propozycje zostaną wniesione do projektu programu współpracy, który będzie omawiany podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Biały Bór, które odbędzie się 27 października br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze o godz. 14.00.

Pliki do pobrania
 

Formularz opinii

52 KBPobierz

Program Współpracy na rok 2011

216 KBPobierz