Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

Dnia 25 lutego 2010 r. Burmistrz Białego Boru rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
 
Na konkurs wpłynęło 31 ofert, w tym:

I.    Z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”  – 13 ofert.
II.  Z zakresu ochrony i promocji zdrowia” – 4 oferty
III. Z zakresu: „ Kultury fizycznej i sportu ”– 13 ofert, w tym:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna i piłka siatkowa – 4 oferty.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu jeździectwo – 1 oferta.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie kajakarstwo – 1 oferta  
4. Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie wschodnich sztuk walki – 1 oferta. 
5. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportu szkolnego – 3 oferty.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu lekka atletyka, integracja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe, organizacja zawodów i turniejów sportowych, organizacja rajdów i imprez rekreacyjnych – 3 oferty .
 
Burmistrz Białego Boru  przyznał dotacje następującym organizacjom:
 
       I.            Z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 
1.      Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP KP w Białym Borze:
„II Przegląd poezji i pieśni patriotycznej” - 500 zł 
2.      Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów:
„ Wakacje na rowerze – II edycja” – 3.980,00 zł.
3.      Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Bielicy:
„Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy „ – 5.000,00 zł
4.      Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Białym Borze:
„Organizacja otwartych imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla podtrzymania tożsamości narodowej społeczności ukraińskiej w Powiecie Szczecineckim i na Pomorzu Zachodnim – Uroczystości Szewczenkowskie ” – 1.570,00 zł
5.      Parafia Greckokatolicka pw. NPB w Białym Borze:
„Spotkania z monastyczną muzyką cerkiewną” – 2.000,00 zł
6.      Parafia Greckokatolicka pw. NPB w Białym Borze:
„ XVIII Festiwal Twórczości Ukraińskiej” – 2.000,00 zł
7.      Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce:
„Barwy Ukrainy” – 780,00 zł.
8.      Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce:
„V Festiwal Bajki Ukraińskiej” – 2.000,00
9.      Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce:
„Warsztaty ukraińskiej muzyki ludowej oraz tańca dla młodzieży polskiej i ukraińskiej z regionu Pomorza Zachodniego” – 1.500,00 zł
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Oskar„:
Konkurs wiedzy o Białym Borze” – 500,00 zł.
 
Odstąpiono od przyznania dotacji:
11. Parafia Rzymskokatolickap.w. Św. Krzyża, Drzonowo – „ Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór” – negatywna ocena formalna wniosku .
 
Wnioskodawcy, którzy wycofali oferty:
12. Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów – „ Wielokulturowa Gmina Biały Bór”.
13. Parafia Greckokatolicka pw. NPB w Białym Borze - „Pieśni ukraińskie moich przodków”.
 
 
    II.            Z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”
 
1.    Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna i piłka siatkowa:
a.       Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Stepień - „Szlifujemy formę cały rok” – 9.000,00 zł.
b.      Klub Sportowy „Husaria” Przybrda - „Gramy w piłkę cały rok – sezon 2010”– 10.000,00 zł.
c.       Ludowy Zespół Sportowy „Lider”-  „Lider 2010” – 30.000,00 zł.
d.      KP „ Hubertus” - „Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym…” – 81.000,00 zł.
 
2.    Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu jeździectwo:
Klub Jeździecki „Hubertus” -  „KJ „ Hubertus” – nasze plany na sezon jeździecki 2010” – 43.000,00 zł
 
3.    Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie kajakarstwo:
LKK „ Hubertus” - „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa. Upowszechnianie kajakarstwa” - 28.000,00 zł.
 
4.    Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie wschodnich sztuk walki:
Stowarzyszenie Sportowe „Samuraj” - „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, propagowanie postaw aktywności i dyscypliny poprzez treningi dalekowschodnich sztuk walki” -10.000,00 zł.
 
5.    Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportu szkolnego:
a.      Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Koszałek”-  „Wyrównywanie szans dla uczniów ze środowiska wiejskiego” – 1600,00 zł
b.     UKS „Koliber” - „Wyrównanie szans dla uczniów ze środowiska wiejskiego – sport daje nadzieje na lepszą przyszłość” - 1700,00 zł.
c.      SZS przy ZS im. H. Sienkiewicza- „Sport młodzieży szkolnej” – 8700,00 zł.
 
6.      Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu lekka atletyka, integracja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe, organizacja zawodów i turniejów sportowych, organizacja rajdów i imprez rekreacyjnych:
a.      Ludowy Zespół Sportowy „Lider” – „Na sportowo tu i tam” – 4.650,00 zł.
b.     Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów „Wakacyjny Turniej Sołectw 2010” – 6.000,00 zł.
c.      Parafia Greckokatolicka pw. NPB w Białym Borze -  „Międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej w Białym Borze”– 1.350,00 zł.
 
 III.            Z zakresu: „ Ochrony i promocji zdrowia”
 
1.     Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - „Konkurs na najciekawsze tablice edukacyjno- informacyjne na temat chorób cywilizacyjnych” – 2.100,00 zł
2.     Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi – „Ścieżka zdrowia” – 0 zł.
3.     Fundacja „Promyk” – „Trzymajmy się razem”– 4.500,00 zł
4.       Fundacja „Promyk” - „Wstęp do hipoterapii” – 0 zł