Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru dnia 05.11.2009 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku (otwarty konkurs ofert z dn. 24.09.2009) z zakresu: „ Ochrona i promocja zdrowia”. Ogółem na konkurs wpłynęły 3 oferty.

Burmistrz Białego Boru dnia 05.11.2009 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku (otwarty konkurs ofert z dn. 24.09.2009) z zakresu:
„ Ochrona i promocja zdrowia”. Ogółem na konkurs wpłynęły 3 oferty.
Oferta Fundacji „Promyk” na zadanie pn. „Spotkanie z Mikołajem” uzyskała dotację
w wysokości 3.285,00 zł .Oferta Fundacji „Promyk” na zadanie pn. „Edukacja chorych na cukrzycę w zakresie prawidłowego żywienia” uzyskała dotację w wysokości 1.400 zł .
Oferta Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” na zadanie pn. „Promowanie zdrowia w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Biały Bór ” uzyskała dotację w wysokości 3.432,00 zł.