Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Burmistrz Białego Boru rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań

publicznych w 2009 roku.

 
Na konkurs wpłynęły 24 oferty, w tym:

1. Z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”  – 13 ofert.

2. Z zakresu: „ Kultury fizycznej i sportu ”– 11 ofert, w tym:

- Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna

    i piłka siatkowa – 2 oferty.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu jeździectwo – 2 oferty.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie kajakarstwo – 1 oferta  

- Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie wschodnich sztuk walki – 1 oferta.                                                                                           - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportu szkolnego – 2 oferty.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu lekka atletyka, integracja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe, organizacja zawodów i turniejów sportowych, organizacja rajdów i imprez rekreacyjnych – 3 oferty .

 
Burmistrz Białego Boru  przyznał dotacje następującym organizacjom:
 

1. Z zakresu  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji :

·  Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce

na zadanie pn. „ IV Festiwal Bajki Ukraińskiej” – 1.700,00 zł

·  Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce

na zadanie pn. „Barwy Ukrainy” - 500,00 zł

·  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Oskar”
na zadanie pn. ”Konkurs wiedzy o Białym Borze” – 500,00zł

·  Parafia Greckokatolicka

na zadanie pn. Konferencja naukowa „Architektura i muzyka cerkiewna jako przestrzeń ikoniczna wczoraj i dziś” - 2.000,00 zł

·  Parafia Greckokatolicka
na zadanie pn. „ XVII Festiwal Ukraińskiej Twórczości Sakralnej” -1.600,00 z
ł

· Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Bielicy
na zadanie pn. „Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy” – 2.000,00 z
ł

·  Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Białym Borze  

na zadanie pn. „Organizacja otwartych imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla podtrzymania tożsamości narodowej społeczności ukraińskiej w gminie Biały Bór i na Pomorzu Zachodnim” – 2.000,00 zł

·  Parafia Rzymskokatolicka

na zadanie pn. „Przegląd poezji i pieśni patriotycznej” - 1.500,00 zł  

·  Parafia Rzymskokatolicka
na zadanie pn.” Dzień Orła Białego” - 300,00zł
·  Parafia Rzymskokatolicka

na zadanie pn.” Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych”- 2.000,00 zł   

·  Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów

na zadanie pn. „Wakacje z muzyką i tańcem w Stępieniu” – 2.000,00zł

·  Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów

na zadanie pn. „Wakacje na rowerze” – 3.900,00 zł
 

Dnia 16.02.2009 roku Parafia Greckokatolicka wycofała swoją ofertę
na zadanie  pn
. „Warsztaty – Ochrona i promocja ukraińskiej tradycji pisania i malowania obrazów”.

2. Z zakresu: Kultura fizyczna i sport :

·  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”  

na zadanie pn. „ Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu piłka nożna dla trzech drużyn Hubertusa uczestniczących w ligowych rozgrywkach Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej dla seniorów, juniorów i trampkarzy. Współudział w gminnych rozgrywkach
i  imprezach tj. Dni Białego Boru „ – 85.000,00zł

· Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
na zadanie pn. „Aktywni cały rok” – 40.000,00 zł

·  Klub Jeździecki „Hubertus
na zadnie pn. „Szkolenie zawodników, organizowanie kursów jeździeckich, współpraca

z Technikum Hodowli Koni w Białym Borze, organizowanie zawodów szczebla regionalnego, centralnego i międzynarodowego” – 36.000,00zł

·  Sportowy Klub Jeździecki „Gryf”
na zadanie pn. „Sezon 2009 w Klubie Jeździeckim Gryf Biały Bór” – 4.000,00zł

·  Ludowy Klub Kajakowy „Hubertus”

na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa .

Działalność popularyzatorska. – 25.000,00zł
·  Stowarzyszenie Sportowe „Samuraj”

na zadanie pn. „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, propagowanie postaw aktywności i dyscypliny poprzez trening dalekowschodnich sztuk walki” – 9.000,00zł 

· Uczniowski Klub Sportowy „Koliber”

na zadanie pn. „Wyrównywanie szans dla uczniów ze środowiska wiejskiego.

Sport daje nadzieje na lepszą przyszłość.” – 2.000,00 zł   

·  Szkolny Związek Sportowy przy Zespole Szkół nr1

na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej” – 10.000,00zł

·  Parafia Greckokatolicka

na zadanie pn. „Halowy Turniej Piłki Nożnej w Białym Borze”- 1.200,00 zł

·  Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
na zadanie pn. „Na sportowo tu i tam” – 9.800,00 zł.
 

(!)Dnia 16.02.2009 roku Parafia Greckokatolicka wycofała swoją ofertę
na zadanie  pn
. „Aktywny wypoczynek”.

 

(!!)Dnia 02.03.2009 roku Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło pisemną rezygnację z przyjęcia proponowanej przez Burmistrza Białego Boru dotacji w kwocie 9.800,00 zł w ramach dofinansowania zadania  pn. „Na sportowo tu i tam”.