Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Konkurs pod nazwą „TAK, TAK TY TEŻ MOŻESZ TO ZROBIĆ”


 
„TAK, TAK TY TEŻ MOŻESZ TO ZROBIĆ”
 
 

         W tym roku Gminne Zrzeszenie LZS Biały Bór przy współpracy z Fundacją Nuka dla Środowiska oraz Urzędem Miejskim w Białym Borze po raz drugi realizuje projekt dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod nazwą „TAK, TAK TY TEŻ MOŻESZ TO ZROBIĆ”.

         Projekt ten ma na celu zbliżenie do siebie społeczności lokalnych i uświadomieniu im, że nawet w małych wioskach można zorganizować imprezy sportowe.

         W ramach projektu GZ LZS ma zamiar zrealizować dwa festyny sportowo-rekreacyjne, które odbędą się we wioskach. Każde sołectwo i miasto Biały Bór będzie mogło zgłosić swoją reprezentację. Realizacja projektu przewidziana jest na sierpień-wrzesień 2008.

         Liczymy na zdrową sportową rywalizację, ale przede wszystkim na dobrą zabawę. Wszystkich mieszkańców gminny Biały Bór, i nie tylko serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym wspólnym projekcie.