Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Ogłoszenie - w związku z przydziałem mieszkań socjalnych w budynku przy ulicy Brzeźnickiej 9


PROTOKÓŁ III
 
 
Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Białego Boru nr 24/10 z dnia 08-03-2010 r.         w składzie:
 
  1. Krzysztof Szcześniak – Przewodniczący Komisji.
  2. Krzysztof Wołyniec – Członek Komisji,
  3. Barbara Nadolska – Członek Komisji
  4. Lucyna Lesińska – Członek Komisji,
 
W związku z przydziałem mieszkań socjalnych w budynku przy ulicy Brzeźnickiej 9.
 
 
W dniach 05 i 06-07-2010r. w spotkała się Komisja w sprawie przydziału mieszkań socjalnych w budynku przy ulicy Brzeźnickiej 9.
Komisja na posiedzeniu dokonała przydziału zakwalifikowanych wniosków
 i przeprowadziła rozmowę z Panią Krystyna Furbergis w sprawie przeprowadzenia się wraz
z rodziną do mieszkania socjalnego Biały Dwór 12 z powodu groźby zawalenia zajmującego obecnie lokalu w Drzonowie 17/2.
Komisja wnioskuje także o przeprowadzenie inwentaryzacji lokali komunalnych
w celu ustalenia czy lokale są obecnie zamieszkane. W przypadku lokali nie zamieszkanych zgodnie z art. 11 pkt 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, komisja wnioskuje
o wypowiedzenie umów najmu dotychczasowym najemcom w celu pozyskania zasobu mieszkaniowego dla osób będących obecnie w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
 
Komisja dokonała następującego przydziału posiadanych lokali socjalnych:
 
Lp.
 
NAZWISKO IMIĘ
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
 
PRZYDZIAŁ
1
Furbergis Krystyna
Drzonowo 17/2
Biały Dwór 12/5
2
Maślak Anna
Biały Bór ul. Armii Czerwonej 12/2
Brzeźnicka 9/1
3
Paluszek Ewa
Biały Bór ul. Sportowa 8
Brzeźnicka 9/4
4
Raczkowski Marcin
Biały Dwór 12/2
Brzeźnicka 9/2
5
Szałkiewicz Magdalena
Przybrda 20/4
Brzeźnicka 9/5
6
Tychończuk Małgorzata
Dołgie 1/4
Biały Dwór 12/20
 
 
Lista oczekujących na przydział:
 
 Lp.
 
            NAZWISKO IMIĘ
 
          MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
Filipek Daniel
Cybulin 4/2
2
Jerzak Monika
Sępolno Wielkie 53
3
Kuchenbeker - Bochenek Marzena
Biały Bór ul. Armii Czerwonej 6/2
4
Mieczkowska Barbara
DSM Koszalin ul. Wojska Polskiego 13
5
Radtke Jakub
Katowice ul. Wiosny Ludów32a/2
6
Sadowska Ilona
Biały Dwór 3/4
 
                                                                                          
                                                                                                Podpisy Członków Komisji
1.      .................................................
2.      .................................................
3.      .................................................
4.      .................................................