Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

INFORMACJA, o wynikach naboru na stanowiska Aplikantów w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowiska
Aplikantów w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska wybrani zostali:
 
  1.  Piotr Priadka, zam. Międzybórz
  2.  Dominik Orzłowski, zam. Kazimierz
 
 
uzasadnienie wyboru
 
Kandydaci spełnili wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów i zagadnień w zakresie funkcjonowania straży miejskich.
W ocenie komisji są osobami zrównoważonymi, dyspozycyjnymi i ambitnymi co pozwala przypuszczać, że kandydaci będą dobrze wykonywali pracę na powierzonym stanowisku.
 
 
    Burmistrz Białego Boru
 
 Franciszek Lech Kwaśniewski