Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko: Aplikanta w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze

INFORMACJA
 
o wynikach naboru na stanowisko:
Aplikanta w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został:

 

TOMASZ KLEINSZMID, zamieszkały w Białym Borze przy ul. Bobolickiej 16

 
uzasadnienie wyboru
 

Pan Tomasz Kleinszmid spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością przepisów i zagadnień

w zakresie funkcjonowania straży miejskich. W ocenie komisji jest osobą zrównoważoną

i ambitną, co pozwala przypuszczać, że kandydat będzie dobrze wykonywał pracę na powierzonym stanowisku.

 
 
 

                                                                                                                                                                           

                                                                                       Burmistrz Białego Boru 

                                                                                   Franciszek Lech Kwaśniewski