Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko : „DS.PROMOCJI, TURYSTYKI,SPORTU,KULTURY I SZTUKI ORAZ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE”

LISTA KANDYDATÓW

 
 

spełniających wymagania formalne na stanowisko :

 

„DS.PROMOCJI, TURYSTYKI,SPORTU,KULTURY I SZTUKI ORAZ WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE”

 
 

            Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji została zakwalifikowana 1 osoba spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 
 
1. MAGDALENA RAJNERT , zamieszkała w Białym  Borze.