Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zarządzenie Nr 278_2006 Burmistrza Białego Boru z dnia 4 października 2006r.w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wynajęcie świetlic wiejskich i sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Zarządzenie Nr 278/2006

Burmistrza Białego Boru

z dnia 4 października 2006r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wynajęcie świetlic wiejskich i sali

posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.15 i art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1

  1. Wprowadzenie opłaty za wynajęcie świetlic wiejskich i sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Powyższa opłata obejmuje koszt ogrzewania obiektu, energii elektrycznej, wody i kanalizacji, sprzątania i zarządzania obiektem zgodnie z załącznikiem nr1- kalkulacją kosztów.

§ 2

  1. Wpłaty za wynajęcie obiektu należy dokonać przed terminem wynajęcia na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nr 37 9317 1025 1300 1023 2000 0003.

  2. Sołtysi udostępnią świetlice za okazaniem dowodu wpłaty.

§ 3

  1. Dochody z wynajęcia świetlic wiejskich przeznaczone zostaną na wydatki poszczególnych sołectw z wynajęcia remiz OSP powiększą wydatki budżetu gminy związane z ochroną przeciwpożarową, a z wynajęcia sali posiedzeń na wydatki Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zal_Nr1do_zarzadzenia_kalkulacja_kosztow.doc

31 KBPobierzPodgląd pliku