Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych plakatów i obwieszczeń wyborczych

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 28 października 2010 r.
 
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych plakatów i obwieszczeń wyborczych
 
 
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
 
1)    słupy ogłoszeniowe przy ulicy Brzeźnickiej, Rynek, Dworcowa (koło   dawnego hotelu),
 
2)    tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Biały Bór,
 
3)    bramy w budynkach komunalnych nr 7 i nr 9 przy ulicy Czujnej.
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski