Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Białym Borze
ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego" (WS-2)
    pobierz wniosek:
  2. Załączniki:
    • dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.ws2.rtf

139 KBPobierzPodgląd pliku

ws2.pdf

101 KBPobierzPodgląd pliku