Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Wnioski i druki

INFORMACJA

Informacja o rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy Sławno Oddział Biały Bór:

Konto dochodów 37 9317 1025 1300 1023 2000 0003

Konto wydatków 64 9317 1025 1300 1023 2000 0002

Konto wadii i depozytów 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011

Konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 42 9317 1025 1300 1023 2000 0010

Konto wpłat za dowody osobiste 84 9317 1025 1300 1023 2000 0030

Dokumenty mogą zostać pobrane w formacie do wydruku.
W tym celu należy:

  • Po wydrukowaniu wypełnić wniosek a następnie:
    • wypełniony wniosek wysłać listem poleconym do urzędu na adres (nie dotyczy wniosków na dowód osobisty) ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór lub
    • dostarczyć osobiście do urzędu

Elektroniczna skrzynka podawcza: gmina@bialybor.com.pl