Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ. 6733.5.2011r. z dnia 04 lutego 2011r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z wniosku gminy Biały Bór polegającej na: budowie obiektów sportowo rekreacyjnych w zakresie boiska sportowego, placu zabawa wiaty i małej architektury miejskiej, zlokalizowanej na terenie działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 110/1 i 110/2 położonych w obrębie Kazimierz, gm. Biały Bór

28 KBPobierzPodgląd pliku