Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o kończącym się postępowaniu i wydaniu decyzji nr RIPZ.6733.2.2011z dnia 10 marca 2011 r. - Brzeźnica Jawory, Grabowo- budowa sieci elektroenergetycznej

27 KBPobierzPodgląd pliku