Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w m. Kaliska (lewa strona).

154 KBPobierz
BURMISTRZ  BIAŁEGO  BORU  O G  Ł  A  S  Z  V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 działek budowlanych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych z infrastrukturą oraz 2 działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków garażowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę budynków usługowych lub wbudowanie części usługowej w ramach zabudowy mieszkalno gospodarczej,  położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Gmina Biały Bór. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10 w dniu 28 kwietnia  2011r.  .