Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Rozporządzenie porządkowe Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

40 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie nr1/2011 z 23.11.2011r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Az dnia 22.03.2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina.

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 119/2010 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22.03.2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

187 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie porządkowe nr 1/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie ograniczenia wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

102 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.03.2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

384 KBPobierzPodgląd pliku