Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015

52 KBPobierzPodgląd pliku

druk zgłoszenia

52 KBPobierzPodgląd pliku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2006 r.w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników

95 KBPobierzPodgląd pliku

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

202 KBPobierzPodgląd pliku