Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU INFORMUJE iż Komisja Przetargowa w V przetargu wyłoniła nabywcę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów dz. nr 112/83 o pow. 0,1059 ha położonej w obrębie Kaliska Gmina Biały Bór, opisanej w księdze wieczystej KW nr KO1I/00022255/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku, którym została

345 KBPobierz