Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ  BIAŁEGO  BORU  O G  Ł  A  S  Z  VI przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż 6 działek budowlanych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych z infrastrukturą oraz 2 działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków garażowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę budynków usługowych lub wbudowanie części usługowej w ramach zabudowy mieszkalno gospodarczej,  położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Gmina Biały Bór. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10 w dniu 16 czerwca  2011r.  .

Ogłoszenie przetargu

154 KBPobierz